Přihlášení

Interní část je pro studenty a absolventy výcviku. Nemáte-li heslo, napište si o něj na: info@gestalt-praha.cz.

Odběr NewsLetteru

webarchiv_certifikat_c

Naše stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Gestalt-praha.cz Psychoterapeutický výcvik

Psychoterapeutický výcvik


Výcvikový program je akreditovaný Evropskou asociací pro psychoterapii - EAP  (akreditace je prodloužena do roku 2021) a Evropskou asociací pro Gestalt terapii - EAGT (akreditace obnovena v roce 2012). Certifikát EAGT je platný po celé Evropské uniii.

Prezenční část výcviku obsahuje 200 hodin sebezkušenostní práce ve skupině a 600 hodin teorie s nácvikem terapeutických dovedností.

Psychoterapeutický výcvik - otevíráme 1. září 2016 a již je zcela zaplněn

Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii je určen pro zájemce o vzdělání v psychoterapii s aplikací v oblasti zdravotnictví, poradenství, školství a sociální práce.EAPTI logo

Ve výcviku se studenti učí citlivou základním terapeutickým dovednostem - dialogickou práci s klientem, kterou se učí vyvažovat tvořivým experimentálním přístupem - za využití práce s tělem, imaginace a dalších technik.

Absolvent výcviku získá dovednosti pro práci v individuální terapii i se skupinou, seznámí se i s tématy práce s párem, dětmi a rodinou. 

Průběh výcviku

Výcvik probíhá ve dvou malých procesních skupinkách (13 členů) zaměřených zážitkově a ve velké skupině – malé skupinky dohromady (část teoretická, metodologická s prožitkovou formou výuky a nácvikem terapeutických dovedností).

Setkání bývá sedm až devět za školní rok (v každém ročníku je počet jiný), probíhají většinou od čtvrtka do soboty a konají se v prostorách IVGT na Přední Kopanině v Praze 6.

Prezenční část výcviku se skládá ze dvou na sebe navazujících částí. 1. stupeň - tzv. základní - trvá tři roky, zaměřuje se zejména na sebezkušenost a zvládnutí základních terapeutických dovedností a teorie Gestalt přístupu. 2. stupeň - tzv. speciální - trvá dva roky a jeho cílem rozšíření terapeutických dovedností a aplikace Gestalt terapie pro různé typy klientů.

Po ukončení prezenční části následuje část dokončovací v trvání maximálně 5 let, kdy si studenti individuálně doplňují hodiny potřebné k udělení certifikátu, vypracovávají závěrečnou práci a skládají ústní závěrečnou zkoušku.

Počty hodin v jednotlivých ročnících:EAGT_logo_3

 1. ročník: 128 hodin sebezkušenosti
 2. ročník: 72 hodin sebezkušenosti, 80 hodin teorie a metodologie
 3. ročník: 160 hodin teorie a metodologie
 4. ročník: 180 hodin teorie a metodologie
 5. ročník: 180 hodin teorie a metodologie 

Absolventi současného výcviku (začátek skupiny 2008 a později) mají automaticky nárok na členství v Evropské asociaci pro Gestalt terapii (EAGT) a certifikát Evropské asociace pro psychoterapii (EAP). Podmínkou pro získání certifikátu, který má celoevropskou platnost, je splnění následujících požadavků (celkem 1 450 hodin): 

 • 600 hodin teorie a metodologie, realizované prožitkovým způsobem (je součástí výcviku)
 • 150 hodin supervize, z toho minimálně 20 hodin individuální
 • 250 hodin osobní terapeutické zkušenosti v pozici klienta, z toho min. 50 hodin individuální terapie (200 hodin je součástí výcviku)
 • 400 hodin vlastní terapeutické práce s klienty (praxe na pracovišti v kontaktu s klienty, nemusí být v Gestalt modalitě)
 • 50 hodin dle vlastního výběru (účast na kurzech, workshopech a konferencích v Gestalt modalitě)

Všechny součásti musejí probíhat pouze v Gestalt modalitě – mísení směrů není dle evropských pravidel přípustné. 600 hodin teorie a metodologie a 200 hodin personální terapie je součástí prezenční části výcviku.

Kurzovné

Kurzovné za prezenční část činí 26 000 Kč/rok + 21 % DPH (IVGT je plátcem), tj. celkem 31 460 Kč/rok. Hodiny supervize a individuální terapie, honorář pro konzultanta a oponenta závěrečné práce a poplatek za závěrečnou ústní zkoušku si studenti platí zvlášť.

Podmínky přijetí

 • Minimální věk  25 let
 • Vzdělání – minimálně bakalářský stupeň vysoké školy s humanitním zaměřením = human sciences*
 • Práce v pomáhající profesi nebo alespoň plán na to (lidé s praxí jsou preferováni)
 • Ochota skutečně pracovat s klienty od 2. stupně výcviku
 • Alespoň základní znalost angličtiny a snaha se v ní zdokonalovat
 • Absolvování přijímacího pohovoru o osobní motivaci a předpokladech pro výcvik
 • Závazek k plnění studijních povinností dle smlouvy

*není totožné s českým pojetí humanitních oborů - patří sem obory jako psychologie, sociologie, medicína, pedagogika, sociální práce, andragogika, speciální pedagogika, mediální studia, žurnalistika aj.

Přijímací řízení

Přijímací řízení má dvě části. V první fázi lektorský tým posoudí zaslané motivační dopisy a životopisy. Životopisy a motivační dopisy se zasílají na email  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vybrané uchazeče následně pozveme do druhého kola k osobnímu pohovoruPohovor se koná v prostorách Institutu na Přední KopaniněZa pohovor vybíráme administrativní poplatek ve výši 500 Kč + DPH 21 %. 

Máte-li nějaké dotazy či nejasnosti ohledně výcviku, rádi vám je zodpovíme přes email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Těšíme se na Váš zájem o výcvik a setkání s Vámi u přijímacího řízení a nejlépe i v samotném výcviku!

Tým IVGT