Přihlášení

Interní část je pro studenty a absolventy výcviku. Nemáte-li heslo, napište si o něj na: info@gestalt-praha.cz.

Odběr NewsLetteru

webarchiv_certifikat_c

Naše stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Gestalt-praha.cz Náš tým Výcvikoví terapeuti

Výcvikoví, individuální terapeuti

Zde je seznam výcvikových, individuálních terapeutů pro studenty IVGT (Institutu pro výcvik v Gestalt terapii). Vlastní sebezkušenost v roli klienta v minimálním rozsahu 50h je povinnou součástí systematického psychoterapeutického výcviku.

Profil terapeuta včetně kontaktu se objeví po klinutí na jeho jméno:

Individuálním výcvikovým terapeutem se může stát ten, kdo má certifikát o absolvování výcviku v Gestalt terapii, má minimálně 5 let terapeutické praxe jako Gestalt terapeut (po složení zkoušky) a aktuálně pracuje jako terapeut využívající Gestalt přístup. Individuální terapeut nemůže být zároveň lektorem IVGT, může však být supervizorem, pokud splňuje příslušné podmínky, ne však u týchž studentů. O tom, kdo může dělat výcvikového, individiuálního terapeuta či terapeutku, rozhoduje kmenový tým lektorů.