Přihlášení

Interní část je pro studenty a absolventy výcviku. Nemáte-li heslo, napište si o něj na: info@gestalt-praha.cz.

Odběr NewsLetteru

webarchiv_certifikat_c

Naše stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Gestalt-praha.cz Náš tým Externí lektoři

Externí lektoři pro metodologickou část výcviku

MUDr. Elena Křivková (1963)

Tel.: 603 997 033elenakriv
E-mail: 
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Psychiatr a psychoterapeut; pracovala na Psychiatrické klinice v Hradci Králové a v Léčebně návykových nemoci v Nechanicích. Od r. 2004 působí jako privátní psychiatr (Trutnov) a psychoterapeut – vede Psychoterapeutické centrum v Hradci Králové. Specializuje se na problematiku poruch osobnosti a kombinaci psychoterapie a farmakoterapie. Je absolventkou prezenční části supervizních výcviků ČIS a IVGT Praha. Poskytuje individuální supervize kolegům – psychoterapeutům. Má zkušenosti s případovou supervizí týmů, pracujícími v sociálních službách.

 

Mgr. Tomáš Říháček, Ph.D (1978)   

rihacek foto

Tel: 775 941 214
E-mail: 
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Web: http://psycholog-rihacek.cz/

Psycholog, má privátní praxi, v níž se zaměřuje na individuální a párovou terapii. Působí také jako odborný asistent na Katedře psychologie FSS MU v Brně, kde vyučuje řadu předmětů ve studijních oborech Psychologie a Psychoterapeutická studia a kde se zabývá také výzkumem psychoterapie. 

 

Mgr. Marian Bartoš (1975)

marian bartos1

Tel.: 776 765 003
E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Má privátní psychoterapeutickou praxi v Praze. Od roku 2003 vedl skupiny klientů s neurotickými potížemi a s poruchami osobnosti, od roku 2006 pracuje se závislými klienty. Vystudoval psychologii na FFUK v Praze. Od roku 2010 vede Psychoterapeutické centrum Řipská. Absolvoval atestaci klinického psychologa a funkční specializaci v systematické psychoterapii, systematický výcvik v Gestalt terapii. Je členem Evropské asociace pro Gestalt terapii. Rád cestuje, zejména po Asii.

 

Mgr. Jan Knop (1955)

Tel.: 732 181 646knop jan
E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pracuje jako psychoterapeut ve Středisku komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci, působí také jako lektor při výcviku rodinných terapeutů a psychoterapeutů a poskytuje supervizi. Absolvoval pětiletý komunitní psychoterapeutický výcvik, později se vzdělával v rodinné terapii, absolvoval systematický výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze v Praze (1997), a následný postgraduální výcvik v Gestalt terapii (2000). Je členem Evropské Asociace Gestalt Terapie a české Společnosti pro rodinnou a systemickou terapii.

více zde  

 

Externí lektoři pro procesní (sebezkušenostní) část výcviku

PhDr. Jiří Drahota (1964)

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tel: 608 853 483
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Klinický psycholog, prošel výcvikem v Gestalt terapii, skupinové psychodynamické terapii, pohybové terapii a sedmiletou psychoanalytickou terapií. Pracuje jako psychoterapeut, supervizor a lektor výcvikových institutů IVGT, INSTEP a SUR. Člen EAP a EAGT.

Více zde

 

PhDr. Alena Halamová

halamovaTel : 776 555 934
E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Psychoterapeutka a klinická psycholožka, výcviková individuální terapeutka a supervizorka. Absolvovala výcviky v SUR, rodinné terapii, videotrénink interakcí a integrativní supervizi.

 

  

Jiří Šmejkal (1956)

smejkal jiriTel: 737 67 1545
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Má vlastní terapeutickou a koučovací praxi. V terapii využívá Gestalt přístup, koučovací přístup, práci se sny, imaginativní techniky a techniky NLP. Vede procesní skupinu začínajících studentů Gestalt institutu a s pokročilými studenty se setkává v supervizní skupině. Provádí supervize v několika týmech zaměřených na sociální práci. Je kmenovým koučem Koučink akademie Libchavy, kde vede projekty Ředitel koučem a Učitel koučem. Participuje na projektu Kouči pro život. Pořádá worshopy na témata osobního rozvoje, intuice a rozvíjení spirituality (rozvíjí a nabízí spirituální rozvoj, který nazval "Být ve spojení", tj. uvědomění si "Kdo opravdu jsem" a propojení tohoto uvědomění s každodenním životem).

Mgr. Radek Markus (1973)

markus radek

Tel: 737 455 451
Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vystudoval psychologii na FF UK, absolvoval výcvik ve skupinové psychodynamické terapii SUR a výcvik v Gestalt terapii. Od roku 2000 pracuje jako individuální a skupinový terapeut Centra následné péče Drop In, poslední roky také jako supervizor, vedl i projekt zaměřený na práci s třídními kolektivy na základních školách.

Má rád všechno, co roste, procházky, výlety a příběhy. Otec Hanči a Matěje. 
 

Externí lektoři pro postgraduální výcvik v GT s dětmi a adolescenty

Felicia Carroll M.Ed., MA

fc-homeFelicia Carroll je významnou osobností americké dětské psychoterapie, vyzrálým odborníkem s velkými znalostmi i mnohaletými praktickými zkušenostmi nejen v daném oboru, ale i na poli rodinné a párové terapie. Přes 30 let spolupracuje s Violet Oaklander, zakladatelkou Gestalt terapie s dětmia adolescenty, učí a superviduje Gestalt terapii dětí po celém světě, je ředitelkou a trenérem West Coast Institute for Gestalt Play Therapy, je editorem International Gestalt Journal. Je zakládajícím členem několika odborných asociací a nadací na poli dětské, párové a rodinné terapie. Profesní úroveň F. Caroll a nejen v problematice dětské psychoterapie – dokládají i její četné odborné publikace.

Více o ní na www.feliciacarroll.com

Dr. Neil Peter Harris

harrisSvůj terapeutický a poradenský přístup staví na Gestalt terapii, dále se opírá o poznatky z KBT, rodinné terapie a EMDR. Je psychiatr, s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti pomoci nejvíce traumatizovaným dětem od narození až po adolescenci, pracuje s rodinami, specializuje se na pomoc v raných stádiích vývoje vztahu dítě-rodič, poruchy attachmentu, raná traumata dětí. Neil Harris působí jako dětský psychiatr a Gestalt psychoterapeut již 20 let a ve své praxi v klinickém prostředí různého typu spojuje dovedně tradiční lékařský přístup s existenciálním a humanistickým přístupem Gestalt terapie. Terapeuticky se věnoval dětem, adolescentům s různými psychiatrickými diagnózami a jejich rodinách v různých psychiatrických i terapeutických zařízeních.

Více o Neilu Harrisovi na http://www.drneilharris.org

Christine Stevens Ph.D.

christineChristine Stevens se věnuje psychoterapii a poradenství od roku 1987, v rámci doktorátu se věnovala oboru Gestalt psychoterapie, druhým oborem se jí stalo v rámci studia pastorální poradenství, které až do současnosti patří vedle Gestalt terapie k jejím hlavním specializacím jak v její soukromé praxi, tak ve výuce. Trénuje výcviky v Gestalt psychoterapii ve Slovinsku i v Nottinghamu ve Velké Británii. Patří mezi editory odborného časopisu British Gestalt Journal. V současné době pracuje jako psychoterapeutka pro děti, adolescenty, rodiny a dospělé v Nottinghamu a věnuje se výuce Gestalt terapie. Zaměřuje se specificky na využití kreativity a kreativních metod v terapii dětí a adolescentů.

Více o Christine Stevens na www.psychotherapynottingham.com