Přihlášení

Interní část je pro studenty a absolventy výcviku. Nemáte-li heslo, napište si o něj na: info@gestalt-praha.cz.

Odběr NewsLetteru

webarchiv_certifikat_c

Naše stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Gestalt-praha.cz Náš tým

Kmenoví lektoři

 

Odborný garant schválení ČPS oblast zdravotnictví

 

MUDr. Přemysl Suchomel (1954)

Premysl_Suchomel

Tel.: 569 478 282
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pracuje jako primář přijímacího koedukovaného otevřeného oddělení 12 a denního stacionáře Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě, má i privátní psychoterapeutickou ambulanci. Absolvoval výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii SUR-15 (Kalina-Klímová- 1993), výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze (1997) a výcvik v supervizi (Iron Mill Institut, GB, a ČIS 2003). Je členem Psychiatrické a Psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Evropské asociace pro Gestalt terapii, Českého institutu pro supervizi a Evropské asociace pro supervizi, má certifikát od Evropské asociace pro psychoterapii.

Má na starosti schválení pro ČR, účastní se setkání se studenty, předsedá závěrečným zkouškám, udržuje přehled o závěrečných pracích.

 

Senior lektor - vedoucí výcviku:

 

Marian Chrasta (1962)

chrasta

Tel.: 775 022 121
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Web: www.chrasta.cz

 

Vystudoval technickou univerzitu s pedagogickou nástavbou. V druhé polovině 80. let vyučoval na střední škole. V letech 1991–4 studoval Buddhistická studia na Schumacher College ve Velké Británii a v Zen Centru San Francisko v USA, spojená s intenzivní meditační praxí. Výcvik v Gestalt terapii absolvoval v roce 1999, postgraduální výcvik v Gestalt terapii v roce 2000. Pracoval jako terapeut s problémovou mládeží. Dnes má vlastní terapeutickou praxi. Je členem Evropské asociace pro Gestalt terapii.

Je koordinátorem pro akreditaci výcviku ze strany EAGT; vedoucí výcviku a hlavní metodologický lektor.

 

Lektoři: 

 

Mgr. Ester Neumanová (1963)

ester foto

Tel.: 603 516 325
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Web: www.terapie-gestalt.cz

Vystudovala pedagogiku a jednooborovou psychologii. Výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze absolvovala v roce 1998, postgraduální výcvik v Gestalt terapii v roce 2000. Gestalt přístup využívá jako individuální a skupinová terapeutka. Má zkušenosti s vedením skupin osobního rozvoje a párovou terapií. Od roku 2006 svoji praxi obohatila o koučování. V  Institutu pro Gestalt terapii se věnuje vedení dvouletých kurzů zaměřených na Gestalt přístup v pracovním prostředí. Je členkou Evropské asociace pro Gestalt terapii.

Metodologická lektorka, třídní.

 

Mgr. Alena Vávrová (1980)

tel: 777 880 573alena web
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
web: www.detsky-psycholog.cz

Terapeutické práci s klienty se věnuje aktuálně formou své soukromé praxe, paralelně s průběhem mateřské dovolené. Specializuje se na práci s dětmi a dospívajícími v terapii a na celkový rozvoj Gestalt terapie s dětmi. Jako psychoterapeutka má zkušenosti s dětmi i dospělými s různou problematikou, individuální i skupinovou formou terapie. Dlouhodobě tak spolupracovala především s ANIMA - terapie o.s.. V IVGT působí od roku 2006.

Přináší informace a organizuje akce se zaměřením na dětský Gestalt a práci s tělem, organizuje týmové výjezdy a akce. Zajišťuje výcvik pro práci s dětmi a dospívajícími.

 

PhDr. Alžběta Michalová (1973)

Alzbeta Michalova

Tel.: 737 105 462
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Web: www.deti-psychoterapie.cz

Pracuje jako psycholog v pedagogicko-psychologické poradně v Praze. V letech 1998-2002 působila v EEG Biofeedback Institutu jako terapeut, od roku 2002 je v PPP. Absolvovala EEG biofeedback pro profesionály v Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (1998), systematický výcvik v Gestalt terapii (2002). V současné době se věnuje školní problematice (poruchy vztahů v dětské skupině, syndrom vyhoření v pedagogické praxi, Gestalt terapie u dětí s ADHD).

V současnosti vede procesní, sebezkušenostní skupinu v rámci výcviku a dlouhodobě se věnuje aplikaci Gestalt přístupu pro práci s dětmi - zajišťuje výcvik pro práci s dětmi a dospívajícími.

 

Mgr. Magda Hazi (1977)

Magda Hazi

Tel.: 776 073 774
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Web: www.praha-psycholog.cz

Má vlastní psychoterapeutickou praxi a působí jako terapeut psychosociálního výcviku v projektu „Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov II“. Od roku 2005 působila v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – odd. Triangl, kde terapeuticky pracovala jak s rodinami, tak s jednotlivci (včetně dětí a mladistvých). Zároveň vytvářela metodiku a vedla intenzivní systematické programy pro třídní kolektivy ZŠ a učitele. Vystudovala psychologii na FFUK v Praze. Absolventka systematického výcviku v Gestalt terapii. Ráda podniká dobrodružné výpravy na kole, pěšky, po vodě i po skalách.

Má na starosti koordinaci supervizí pro studenty a pečuje o absolventy. V současnosti vede procesní, sebezkušenostní skupinu v rámci výcviku a učí metodologii.

Mgr. Iva Hinková (1969)

Tel.:  605 978 616hinkova portret
e
-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
web: www.psychologicka-poradna.cz

Vystudovala jednooborovou psychologii a poté  polonistiku  na FF MU v Brně, atestovala jako klinický psycholog a má zkoušku z funkční specializace v psychoterapii. Kromě systematického výcviku v Gestalt terapii absolvovala výcvik práce s tělem a prošla  psychoanalyticky orientovaným výcvikem v řízené  imaginaci (KIP).  Své experimentální období překládání, literární náklonnost a lásku k architektuře využívá při práci s osobním jazykem, příběhy, vizemi a sny klientů  - od r. 2000 ve vlastní psychoterapeutické praxi, dříve na psychiatrické klinice, onko-hematologické klinice a v poradně pro rodinné vztahy.

Učí metodologii a stará se zútulnění prostor Institutu.

 

Junior trenéři

 

Mgr. Jasenka Medenčevič (1968)

jasenka portret

Tel. 608 735 405
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Web: www.psycholog-psychoterapie.cz

Vystudovala Filosofickou fakultu v Sarajevu, obory pedagogika-psychologie a latinský jazyk, a FFUK v Praze, jednooborovou psychologii.

Výcvik Gestalt terapii a psychosyntéze absolvovala v roce 1998. Působila v Poradně pro uprchlíky Českého helsinského výboru a v Open Society Fund Praha jako programová manažerka v oblasti multikultury a integrace menšin. Od roku 2001 je členkou psychoterapeutického týmu Střediska pro psychoterapii a rodinnou terapii VFN v Praze, kde působí jako individuální, rodinná a skupinová psychoterapeutka. Současně provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi. Má atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci v psychoterapii. Je členkou České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a AKP.

V současnosti vede procesní, sebezkušenostní skupinu v rámci výcviku a učí metodologii.

  

Mgr. Pavel Jurníček (1976)

Tel:  777 606 124pavel jurnicek
e-mail:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Web: www.psycholog-jurnicek.cz

Psycholog, terapeut a životní kouč; teoreticky je zakotven v Přístupu zaměřeného na člověka (ukončen 2004) a v Gestalt přístupu (ukončen 2008). Pracoval několik let jako školní psycholog, má zkušenosti s mládeží v rámci ústavní výchovy a jako terapeut pracoval s páry a rodinami v rámci terapeutického centra pro rodinu - Triangl. Dnes se věnuje výhradně dospělým, párům a skupinám. Od roku 2007 provozuje soukromou praxi v rámci Centra pro osobní rozvoj - Hodos.  Členem EAGT  je od roku 2011.

Má na starosti správu webu, zajišťuje komunikaci s výcvikovými, individuálními terapeuty, aktualizuje jejich seznam; v současnosti vede procesní, sebezkušenostní skupinu.