Přihlášení

Interní část je pro studenty a absolventy výcviku. Nemáte-li heslo, napište si o něj na: info@gestalt-praha.cz.

Odběr NewsLetteru

webarchiv_certifikat_c

Naše stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Gestalt-praha.cz O Institutu Členství v EAGT

Evropská asociace pro Gestalt terapii

Institut je od roku 2000 členem EAGT - Evropské asociace pro gestalt terapii. EAGT je profesní organizace, která sdružuje organizace (instituty, národní profesní asociace) i jednotlivce (terapeuty, poradce a další profesionály, kteří ve své práci používají metody a přístupy gestalt terapie).

Pro členství v EAGT jsou vypracována závazná kritéria "Training Standards": požadavky na vzdělání v oboru gestalt terapie, které musí být splňovány individuálními členy i členskými organizacemi.

EAGT vydává svým individuálním členům Certifikát - gestalt terapeut, který potvrzuje, že terapeut splňuje všechna stanovená kritéria. EAGT je též členem EAP (Evropská asociace pro psychoterapii), má zde statut "Wide Awarding Organization", tedy organizace, která doporučuje udělení ECP (European Certificate of Psychotherapy).

 

Stížnostní procedura

IVGT přijímá etický kodex ČPS, využívá možnosti podat stížnost u etické komise ČPS a přijímá její procedurální pravidla. Podrobnosti o stížnostní proceduře, kontakty a složení etické komise je uvedeno na www.psychoterapeuti.cz pod odkazem "Struktura ČPS - etická komise".

Etický kodex

Toto je nové vydání Kodexu etiky a profesionální praxe pro všechny individuální a institucionální členy Evropské asociace pro Gestalt terapii. Účel tohoto dokumentu je dvojí:

1. definovat obecné hodnoty a principy, a založit standardy profesionálního chování pro Gestalt terapeuty a Gestalt tréninkové instituty.
2. informovat a chránit ty členy veřejnosti, kteří hledají terapeutické služby.

Každý Gestalt terapeut je zodpovědný za dodržování zásad kodexu etiky a profesionální praxe. Tyto principy by měly být vnímány spíše jako základ běžné praxe, než souhrn minimálních požadavků.

Tento kodex je užitečný nejenom pro ochranu klientů. Je také míněn jako ochrana terapeutů tím, že vytváří standardy chování, které vyjasňují hranice praxe a vymezují zodpovědnost v terapeutické praxi.

Stáhnout soubor (0,19 MB)